Höstmöte inom Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Middag den 12/10 kl 19.00 ingår i konferensen och behöver ej väljas till i listen nedan.

12-13 oktober i Växjö

*Efternamn:
*Förnamn:
*Organisation:
Förvaltning/Enhet:
*Fakturareferens:
Fakturaadress
Postadress:
*Postnr:
*Postort:
Land:
Telefon:
Mobiltel:
*Deltagarens E-post:
Titel:
Kryssa för det du är intresserad av nedan
Seminarieval, middag, övrigt:
select
 
 
Övriga önskemål och kommentarer
Specialkost:
Övrig information:
OBS! En bokning kan ta 10 sekunder innan en bekräftelse visas